Na izbore izlazimo zato što se u Kninu ne živi bolje. 

Na našoj listi je najviše žena, najviše mladih i najviše stručnih osoba. 

Mi smo se
OKRENULI PREMA BUDUĆNOSTI!

Gradski odbor

Mladež

Zajednica žena Katarina Zrinski

O nama